Technisch Creatief
Creatief Technisch
Project

Titanic (2001)

Theater technisch advies voor deze grote Nationale tour bestaande uit 2 toneel brede bruggen welke elektrisch werden geheven tot boven de toneelopening. Kenmerkend voor deze productie was de complexiteit van veiligheid van de hefinstallaties, welke in nauwe samenwerking met Eurlicon en het Liftinstituut zijn gerealiseerd.

arrow-right arrow-down keyboard_arrow_down arrow-left cross close location